Türkiye’deki girişimcilerden COVID-19'u yenmek için kolektif destek…

COVID-19 Update
COVID-19

Dünya’da ki COVID-19 salgınından ötürü geçtiğimiz iki haftadan itibaren herkesin odağı sağlık ve sağlık odaklı konular olmaya başladı. Salgının ciddi seviyelere çıkmaya başlamasıyla, Türkiye’de bulunan girişimler de kolları sıvayarak ortaya çıkan problemlere çeşitli çözümler bulmak için harika işlere imza atmaya başladı.

Sadece ülkemizi değil tüm Dünya’yı etkileyen bu salgın, toplumsal fayda sağlamayı hedefleyen ve hızlı hareket edebilen girişimleri harekete geçirdi. Birçok girişim kendi etki alanlarında farklı servis ve hizmetler sağlarken, bazıları ise kolektif çalışmanın gücünü arkalarına alarak gece gündüz demeden virüsün etkilerine karşı çözümler üretiyor. Bugüne kadar sosyal medyada gördüğüm ve kimilerine birebir destek verme şansı bulduğum bazı girişimleri sizlerle de paylaşmak istedim.

Biosys: Hastaneler için biyomedikal cihazlar üreten girişim Ankara Cyberpark’ta faaliyetlerine devam ediyor. Girişim hasta başı monitörleri ve solunum cihazları üretiyor. Dünya’nın diğer ülkelerinde solunum cihazı yetersizliğinden ötürü çıkan problemleri okumaya başladığımızdan beri, Biosys Türkiye’de gündemdeydi. Sağlık Bakanı’nın dün akşam yaptığı açıklama doğrultusunda direkt olarak Bakanlık ile çalışmaya başladıklarının haberi duyuldu.

Web Sitesi: www.biosys.com.tr

Twitter: @Biyovent

Binnaz: Salgından etkilenen kullanıcılar için ücretsiz olarak psikolojik destek sağlayan girişim, kullanıcılarını biraz da olsun rahatlatmaya çalışıyor. Panik halde olan, çocuğu ya da ailesi için endişelenen veya sıkıntılarını paylaşmak isteyen herkese ücretsiz psikolojik destek Binnaz’dan.

Web Sitesi: www.binnaz.com

Twitter: @binnazabla

Evreka: Salgının çevre temizliği üzerine etkilerine odaklanan girişim, salgın süresince şehir temizliği alanındaki teknoloji ile harmanladığı tecrübesini tamamen ücretsiz olarak sunmaya başladı. Özellikle dezenfeksiyon operasyonlarında ki süreç yönetimi ve süreç takibi teknolojileri ile ön plana çıkan Evreka, bu alanda çalışan girişimlerle de kolektif olarak çalışmalar yürütüyor.

Web Sitesi: www.evreka.co

Twitter: @EvrekaCo

Moleküler Biyoloji Derneği: Özellikle bu gibi salgın zamanlarında doğru test yapılmasının önemi oldukça artıyor. Her ne kadar COVID-19 için piyasada olan hızlı test kitleri olsa da en güvenilir testler hala PCR cihazları ile yapılmakta. PCR ile yapılacak testlerde de yetkin personel oldukça kritik bir öneme sahip. Moleküler Biyoloji Derneği’de bu konuda geniş bir bilgi bankası oluşturarak, bu testleri yapabilecek kişilerin başvurularını toplamış. Türkiye’de nerdeyse tüm ilerden 4000'in üzerinde başvuru alan derneğin, bu testleri yapabilecek 3500 kişinin göreve hazır olduğunu belirtmiş.

Web Sitesi: www.en.molbioturk.org

Twitter: @MolekulerD

3 Boyutlu Destek: Sağlık personellerinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri üç boyutlu yazıcılar ile üreterek sağlık kahramanlarına ulaştırmak için yola çıkan girişim, tüm Türkiye’deki üç boyutlu yazıcı sahiplerini örgütleyerek hızlı şekilde üretim yapmaya başladı. 3 Boyutlu Destek çok hızlı şekilde birçok farklı kurum, sivil toplum kuruluşu ve girişim ile de kolektif olarak çalışmaya başladı. Girişimin koordinasyon grubuna destek olan biri olarak, 3 Boyutlu Destek ekibinin gece gündüz demeden sağlık çalışanlarından talepleri toplamaya ve üreticilerden gelen ürünleri hastanelere ulaştırmaya devam ettiğini belirtmeliyim.

Web Sitesi: www.3boyutludestek.com

Twitter: @3BoyutluDestek

Coronathontürkiye: Corona virüsünün sağlık dışında diğer etkilerini en aza indirmek için gerçekleştirilen hackathon’a oldukça inovatif ve çözüm odaklı fikirler geldi. Mentorları arasında yer aldığım bu hackathon’da, hızlı çözümler geliştirip kişilerin hayatının normale dönmesini sağlayan harika fikirler çıktı bile. Coronathon’un 3. günü itibari ile ön eleme sürecinden geçen girişimler açıklanacak ve farklı destekler ile çözümlerini hızlı şekilde hayata geçirmeye başlayacaklar.

Web Sitesi: www.coronathonturkiye.com

Twitter: @coronathontr

We Need Ventilators: Özellikle solunum cihazlarına ihtiyaç duyan hastalar için hızlı ve açık kaynaklı araçlar ile üretilebilecek solunum cihazı tasarımlarının yer aldığı bir derleme. Dünya’daki örnekler ve hali hazırda üretilen cihazlardan bilgilerin derlendiği siteden kendi solunum cihazınızı bile üretmeniz mümkün.

Web Sitesi: www.weneedventilators.com

Patent Effect: Türkiye’de COVID-19 test kiti, solunum cihazı ve aparatlarını üreten toplam 16 girişimin patent sayılarına göre listelendiği bir derleme PatentEffect tarafından oluşturulmuş. Bu çalışma ile hızlı test kiti ve solunum cihazı üreten girişimleri patent sayıları ile birlikte görmek mümkün. Ayrıca Dünya’da bu konulardaki patentlerin şirket, üniversite ve enstitü bazlı olarak yayınlandığı grafiği de aşağıdaki web sitesi linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

COVID-19 tanı kiti geliştiren yerli girişimler
COVID-19 tanı kiti geliştiren yerli girişimler
Solunum cihazı ve aparatları geliştiren yerli girişimler
Solunum cihazı ve aparatlarını geliştiren yerli girişimler

Web Sitesi: www.patenteffect.com/corona

Twitter: @patenteffect4TR

COVID19 TR Yetkinlik Haritası: Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezinin oluşturduğu COVID Türkiye Yetkinlik Haritası ile COVID-19 hakkında tedavi, tanı, korunma ve tesisler gibi başlıklar altında toplanan paydaşların derlendiği bir dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Link: t.ly/v1GOg

Yukarıda listelenen girişimlere ve kolektif çalışmalara örnekler eklemek isterseniz, aşağıda bulunan yorumlar kısmında paylaşımlarınızı yapabilirsiniz.

Sağlıklı günlere…

Erman Turan

--

--

Life becomes awesome when we startup... #entrepreneur #newbizguy #innovator #funder #cofounder #happy #startuplover #mentor ermanturan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Erman Turan

Life becomes awesome when we startup... #entrepreneur #newbizguy #innovator #funder #cofounder #happy #startuplover #mentor ermanturan.com