Clubhouse girişimcilik ekosistemi için yeni bir kanal haline gedi

Clubhouse hayatımıza oldukça hızlı giren çok yeni bir sosyal mecra. Türkiye’de de birçok kullanıcının oldukça hızlı adapte olduğu Clubhouse, aslında pandemi sebebiyle sosyalleşemeyenler için ‘konuşamama’ problemini çözme yolunda oldukça iyi bir adım attı. Clubhouse’da konuşmak hatta daha da çok konuşmak birçok kişiyi rahatlatan aynı şekilde dinleyicilere de pasif bir öğrenme sağlayan yeni bir kanal oldu. Hatta birçok sanatçı ve ünlünün bile çok hızlı şekilde ilgisini çekti..

Pandemi sebebi ile Maslak-Levent hattından mutfak-salon hattına sıkışan İstanbul girişimcilik ekosistemi de farklı başlıklar altında odalar açarak deneyim ve bilgi paylaşmaya başladı. …


COVID-19 Update
COVID-19

Dünya’da ki COVID-19 salgınından ötürü geçtiğimiz iki haftadan itibaren herkesin odağı sağlık ve sağlık odaklı konular olmaya başladı. Salgının ciddi seviyelere çıkmaya başlamasıyla, Türkiye’de bulunan girişimler de kolları sıvayarak ortaya çıkan problemlere çeşitli çözümler bulmak için harika işlere imza atmaya başladı.

Sadece ülkemizi değil tüm Dünya’yı etkileyen bu salgın, toplumsal fayda sağlamayı hedefleyen ve hızlı hareket edebilen girişimleri harekete geçirdi. Birçok girişim kendi etki alanlarında farklı servis ve hizmetler sağlarken, bazıları ise kolektif çalışmanın gücünü arkalarına alarak gece gündüz demeden virüsün etkilerine karşı çözümler üretiyor. …


Yoksa sizde kod yazmayı bilmiyorum diye üzülen girişimcilerden misiniz?

Herkes aklına harika bir iş fikri geldiğinde bu fikri bir an önce hayata geçirmek ister. Özellikle maliyeti yüksek olmayan, izinler için uzun süreler gerekmeyen ve kullanıcılarla buluşmakta herhangi bir engeli olmayan iş fikirleri çok hızlı şekilde hayatlarına başlayabiliyorlar. Bu tarz iş fikirleri ile hayatına başlayan girişimlerin kurucu takımları da çevik iş yapabilme yetisi olan, uykusuz gecelere alışık ve her daim motivasyonu yüksek kişiler oluyor.

Genelleme yapmak gerekirse (bazen yapmak gerekli) dijital dünyada hayatına başlayan girişimler yukarıda saydığım başlıklarla birebir örtüşen fikirlere örnek olabilir. Bu sebeple aklınıza gelen o muhteşem fikri bir an önce hayata geçirme isteğinizi gayet normal karşılıyorum.

Pekala…


This is my first post on Medium…

Erman Turan

Life becomes awesome when we startup... #entrepreneur #newbizguy #innovator #funder #cofounder #happy #startuplover #mentor ermanturan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store